ข้อมูลบริษัทยางพาราในอำเภอบึงคำ

 • ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดบึงกาฬ | บึงกาฬ 77

  ลิงก์ถาวรตอบกลับ. ข้อมูลทั่วไป (ฉบับร่าง) 1.ประวัติความเป็นมา อ.บึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของ อ.ชัยบุรี จ.นครพนม และได้ ...

 • นวัตกรรมเด่น งาน ''ยางบึงกาฬ'' มุ่งแปรรูป-เพิ่มมูลค่า ...

  ในงานว นยางพาราบ งกาฬ 2563 ซ งจ ดเป นป ท 8 จากความร วมม อของจ งหว ดบ งกาฬ องค การบร หารส วนจ งหว ด (อบจ.) บ งกาฬ หน วยงานราชการ และภาค ...

 • ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทรัพย์ รับเบอร์ …

  :0733551001123 ทำธ รก จ การขายส งยางพาราและพลาสต ก หมวดธ รก จ : การขายส งยางพาราและพลาสต กข นต น ตำบลบ งคำพร อย อำเภอลำ ล กกา จ.ปท มธาน ...

 • เกี่ยวกับบึงกาฬ | BuengkaL Province-จังหวัดบึงกาฬ …

   · 1.ประว ต ความเป นมา อ.บ งกาฬ เป นตำบลอย ในเขตการปกครองของ อ.ช ยบ ร จ.นครพนม และได โอน การปกครองมาข นก บจ งหว ดหนองคาย เม อป พ.ศ.2459 ช อเด มเป นอำเภอบ ง กาญจน ...

 • บึงกาฬสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5

   · แคมป คนงานกทม.พาเช อโคว ดลามไปภ ธรแล ว32จ งหว ด ผ ช วยโฆษก ศบค. เผย แรงงานพ นท เส ยงกล บบ านต างจ งหว ด ทำต ดเช อโคว ดแล วใน 32 จ งหว ด ย ำ ต องก กต ว ไม พบปะส ง ...

 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

  เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝ่าย การตลาดและฝ่ายบริหารงานทั่วไป และโกดังเก็บสินค้า. โทรศัพท์: +66 (0) 38-675-181-4, (0) 2-152-7301-4 ...

 • ข้อมูล บริษัท ไทจิน เทรดดิ้ง จำกัด

  บริษัท ไทจิน เทรดดิ้ง จำกัด - TAIJIN TRADING COMPANY LIMITED เลขทะเบียน : 0135559005435 ทำธุรกิจ ประกอบกิจการค้าเครื่องนอน หมอน ที่นอน ยางพาราและอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ทำจาก ...

 • อบต.คำนาดี | ข้อมูลพื้นฐาน

  ในอด ตตำบลคำนาด เคยอย ในเขตปกครองท องท ของตำบลโนนสมบ รณ ต อมาได แยกออกจากตำบลโนนสมบ รณ มาต งเป นตำบลนาสวรรค ด วยความเป นตำบลท ใหญ และม ประชากรเพ ...

 • ขายที่ดิน เมืองบึงกาฬ ประกาศขายที่ดิน ในเมืองบึง ...

   · รวมประกาศขายท ด น ในเม องบ งกาฬ, บ งกาฬ กว า 17 รายการ ครอบคล มท กทำเลในเม องบ งกาฬ พร อมรายละเอ ยดสถานท ใกล เค ยง การเด นทาง รวมถ งข อม ลการผ อนชำระ เปร ...

 • ชาวสวนยางบึงกาฬแนะปลูกทุเรียนร่วมกับยางพาราสร้าง ...

   · ชาวสวนยางบึงกาฬแนะปลูกทุเรียนร่วมกับยางพาราสร้างรายได้ดี. วันที่ 6 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สวนทุเรียนของเกษตรกรบ้านดงโทน หมู่ที่ 4 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึง…

 • เกษตรกรบึงกาฬ ใช้ปุ๋ยชีวภาพในสวนยาง ต้นยางพาราให้ ...

   · คุณพัฒนะ มีพรหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ) สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ให้ข้อมูลว่า ภายในจังหวัดบึงกาฬมีเกษตรกรที่ทำสวน ...

 • ขายที่ดิน เมืองบึงกาฬ ประกาศขายที่ดิน ในเมืองบึง ...

   · รวมประกาศขายท ด น ในเม องบ งกาฬ, บ งกาฬ กว า 15 รายการ ครอบคล มท กทำเลในเม องบ งกาฬ พร อมรายละเอ ยดสถานท ใกล เค ยง การเด นทาง รวมถ งข อม ลการผ อนชำระ เปร ...

 • ติดต่อเรา

  สาขาที่ 1 : เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค-ชุมนุมใน ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นโรงงานผลิต และประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราอีกแห่งหนึ่งของ ...

 • เพิ่มน้ำยางพารา บ้านคำแสน ต ไคสี อ เมือง จ บึงกาฬ …

  About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How works Test new features

 • หนองหาน

  อำเภอในจ งจ งหว ดอ ดรธาน > หนองหาน คำขว ญอำเภอ อารยธรรมห าพ นป ธาน คนโบราณ ชำนาญป นหม อ บ อเสวยสวนสวรรค พ พ ธภ ณฑ บ านเช ยง ช อเส ...

 • สหกรณ์อำเภอบึงบูรณ์

  ท ต ง : บ งบ รพ อำเภอบ งบ รพ จ งหว ดศร สะเกษ 33220 โทรศัพท์ : 0-4568-9077 โทรสาร : –

 • ยูคาลิปตัส สับปะรด เห็ดโคน ปลูกในสวน ยางพารา …

   · ยางพารา ท ปล กเม อ 16 ป ท แล ว ซ อต นกล าต ดตามาจาก 2 แห ง แห งแรกซ อมาจาก ต.ช มแสง อ.ว งจ นทร จ.ระยอง ใกล ก บอ างเก บน ำดอกกราย และแห งท 2 ซ อต นกล ามาจากศ นย ว จ ย ...

 • ''ลุงตู่''ยาหอมเอาใจชาวบ้านจ.บึงกาฬ

   · นายกฯออดอ อนจะแก ป ญหาราคายางพาราตกต ำให ชาวบ งกาฬ ออดอ อนร ฐบาลจะด แลผ ม รายได น อยให มากข นในว นข างหน า Thai News ข าวท วไทย ข ...

 • ในประเทศ

   · โปรดอ านก อนแสดงความค ดเห น 1.กร ณาใช ถ อยคำท ส ภาพ เหมาะสม ไม ใช ถ อยคำหยาบคาย ด หม น ส อเส ยด ให ร ายผ อ น สร างความแตกแยกในส งคม งดการใช ถ อยคำท ด หม นหร ...

 • ข้อมูลอำเภอ พนมสารคาม | l2onin

  ข้อมูลอำเภอ พนมสารคาม. 1. ที่ตั้งและขนาด. – ระยะทางจากอำเภอพนมสารคาม ถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 30 กิโลเมตร. – จำนวนพื้นที่ของ ...

 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบึงกาฬ (ฉบับร่าง…) | BuengkaL …

   · ข อม ลท วไป (ฉบ บร าง) 1.ประว ต ความเป นมา อ.บ งกาฬ เป นตำบลอย ในเขตการปกครองของ อ.ช ยบ ร จ.นครพนม และได โอน การปกครองมาข นก บจ งหว ดหนองคาย เม อป พ.ศ.2459 ช อเด ...

 • การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

   · 2559. องค์ความรู้. คู่มือข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา. ระบบการสร้างสวนยางแบบผสมผสาน ...

 • ข้อมูล บริษัท ยางพาราในอำเภอบึงคำ

  ข อม ล บร ษ ท ยางพาราในอำเภอบ งคำ คุณอยู่ที่นี่: โฮมเพจ / ข้อมูล บริษัท ยางพาราในอำเภอบึงคำ

 • ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทรัพย์ รับเบอร์ แอนด์ ...

  จดทะเบียน. 12 มิถุนายน 2551. ทุนจดทะเบียน. 1,000,000 บาท. แผนที่. 11/198 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี. สมาชิก dataforthai สามารถดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมได้. สมัครสมาชิกฟรี. ค้นหา ...

 • เส้นทางสู่ "บึงกาฬ" เส้นทางรวยด้วย "ยางพารา ...

   · คุณอัฎฐพร พงศ์พันธุ์บัณฑิต ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ผู้รับซื้อน้ำยางข้นรายแรกและรายเดียวของบึงกาฬ เล่าว่า ปัจจุบัน บริษัทรับซื้อน้ำยางสด 20-40 ...

 • เตียงที่นอนคุณภาพ เกรดห้างร, ซอยเทศบาล 9 …

  ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมด ...

 • จัดเต็ม "งานวันยางพาราบึงกาฬ 2563" มหกรรมยางพารา ...

   · เศรษฐก จโลกย งคงขยายต วต อเน องในท กม ต ท งการผล ต คำส งซ อส นค าใหม การจ างงาน และราคาว ตถ ด บ ส งผลให ด ชน PMI โลกเด อนเมษายน ขยายต วจากเด อนท ผ านมา +1.5% MoM ส ...

 • โรงเรียนบ้านนาคำแคน

  เจอแล้ว โรงเรียนบ้านนาคำแคน - ศรีวิไล (บึงกาฬ) บึงกาฬ ประเทศไทย แหล่งข้อมูล ท่องเที่ยว ธุรกิจ ร้านค้า โรงแรม โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว กิน ...

 • เงินสะพัดบึงกาฬ...หมื...

  อำเภอบ งกาฬ ระบ ว า จ งหว ดบ งกาฬใน 8 อำเภอ ม พ นท ปล กยางรวมท งส น 731,921 ไร เป ดกร ดแล วท งหมด 386,135 ไร มากท ส ดค อ อ.บ งกาฬ 201,656 ไร เป ดกร ด 101,860 ไร

 • ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป

  สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน ด านกายภาพ 1.1 ท ต งของหม บ านหร อช มชนหร อตำบล ตำบลคำเลาะ ต งอย ในเขตอำเภอไชยวาน จ งหว ดอ ดรธาน โดยห างจากท ว าการอำเภอไชยวาน ...

 • การกรีดยางพารา ได้ผลผลิตน้ำยาง 38-40% …

   · การกร ดยางพารา ผลผล ตยางค ณภาพ ส อ ตสาหกรรมการแปรร ปเพ มม ลค า" การบำร งต นยางท ด ทำให ปร มาณน ำยางออกมาด ม ค ณภาพ ขายได ราคา เปอร เซ นต น ำยางส งถ ง 38-40% ...

 • เส้นทางสู่ "บึงกาฬ" เส้นทางรวยด้วย "ยางพารา ...

   · ป จจ บ น ครอบคร วพ น จ ม พ นท ปล กยางพาราในจ งหว ดบ งกาฬ ประมาณ 2,500-2,800 ไร เป ดกร ดไปแล วประมาณ 50,000 ต น ผล ตยางแผ นเป นหล ก ยกเว นฤด ฝนท ผล ตยา ...

 • "ข้อมูลอำเภอหนองหาน"

  1.ประว ต ความเป นมา อำเภอหนองหาน เป นอำเภอเก าย คแรกของการต งอ ดรธาน อำเภอหนองหาน ม ประว ต ตามตำนานเด มช อ "เม องหนองหานน อย" ในสม ยกร งศร อย ธยาเป น ...

 • ผู้ผลิตยางพารา 13 ประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลนวัตกรรม ...

   · การประช มจ ดข นระหว างว นท 8-13 ต ลาคม 2561 ประเทศไทยเป นเจ าภาพในการจ ดประช มว ชาการยางพาราของสมาคมประเทศผ ผล ตยางธรรมชาต (The Association go Natural Rubber Producing Countries : ANRPC) ประจำ ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop